Avtal och klausuler vid företagsförsäljning

När man skall skriva ett avtal i samband med en företagsförsäljning är det bra om man kan ha hjälp av en företagsmäklare eller av juridiska ombud som kan allt vad gäller sådana handlingar. Det är inte ovanligt att man kan vara lite oense om hur saker och ting skall vara utformade vilket ytterligare visar på vikten av att ha med någon som verkligen är insatt i vad saker och ting har för betydelse.

I vissa fall kan det föreligga krav om en karantänstid under vilken köparen inte får driva verksamhet i samma bransch. Detta är en klausul man kan ha invändningar emot som säljare, men det är faktiskt inte ovanligt. Förvisso är det en trubbig klausul i och med att säljaren många gånger är ett företag och en egen juridisk person. Dock finns det argument för att låta denna punkt bli föremål för en utförlig diskussion.

företagsmäklare

Bland de företagsmäklare sim finns verksamma i Sverige är de flesta sedan lång tid tillbaks insatta i allt som rör branschen och försäljning av företag.

Det finns mycket att vinna på att ta kontakt med en av dessa aktörer för att se till att den företagsförsäljning man har framför sig blir till glädje för alla som är inblandade eller indirekt berörs av den affär man står i färd med att genomföra. För offert eller diskussion om tjänsten kan man höra av sig direkt till de som erbjuder sådana tjänster.

Läs mer om företagsmäklare

Köpa företag via företagsmäklare
Företagsvärdering