Din lön som sjuksköterska påverkas av din anställningsform

Lönen är en kritisk faktor för många yrkesverksamma personer i vårt avlånga land. Det är naturligtvis inget undantag för sjuksköterskor. I Sverige varierar lönen för denna yrkesgrupp ganska kraftigt beroende på en rad olika faktorer. Några av de viktigaste lönedrivande faktorerna är erfarenhet, specialisering och arbetsplats. Dessa representerar dock sammantaget bara en del av din lön som sjuksköterska. En annan viktig faktor som du bör överväga är anställningsformen.

I den här artikeln undersöker vi skillnaderna i löner mellan sjuksköterskor som arbetar i en traditionell anställning respektive de som istället arbetar via ett bemanningsföretag. Läs vidare för att få insikt i detta ämne!

Din lön som sjuksköterska blir vanligtvis högre via ett bemanningsföretag

Väljer du att arbeta för ett bemanningsföretag ser lönestrukturen ut ungefär så här:

  • Ingångslön. Din lön som sjuksköterska ligger ofta högre redan från start när du arbetar via ett bemanningsföretag. Vanligtvis ligger lönen mellan omkring 35 000 och 45 000 kr per månad.
  • Löneutveckling. Din löneutveckling när du arbetar via ett bemanningsföretag är ofta lite mer flexibel och kan ibland vara snabbare. Detta gäller i synnerhet om du är villig att arbeta kvällar och helger eller inom specialiserade områden där det är stor efterfrågan på din kompetens.
  • Extra förmåner. Ett bemanningsföretag erbjuder vanligtvis inte samma sorts fasta förmåner som en traditionell anställning. Detta bör därför vägas in i det totala övervägandet, även om den högre grundlönen ofta kan kompensera för detta. Samtidigt bör det även nämnas att vissa bemanningsföretag är mer generösa än andra på denna punkt.

Lönestrukturen när du arbetar i en traditionell anställning

När du har en traditionell anställning kan du räkna med att lönen ser ut ungefär på följande sätt:

  • Ingångslön. Som nyutexaminerad kan du ofta förvänta dig att få en ingångslön på omkring 27 000 till 32 000 kr per månad. Denna siffra kan variera en del beroende på arbetsplats och region.
  • Löneutveckling. I en traditionell anställning finns det vanligtvis en tydlig struktur för löneutveckling. Med några års erfarenhet och en eventuell specialisering kan lönen stiga till mellan 33 000 och 40 000 kr per månad.
  • Extra förmåner. Traditionella anställningar innefattar ofta extra förmåner såsom pension, semester, sjuklön och andra tillägg. Detta bör därför beaktas när du ser till den sammanräknade kompensationen som du får för ditt arbete.