Åtta snabba frågor om LEI

Åtta snabba frågor om LEI

Vad står LEI för?

LEI är en förkortning för Legal Entity Identifier. Koden fungerar därmed som en registrerad identifiering för juridiska personer som handlar med värdepapper eller instrument med underliggande värdepapper.

Kan jag använda koden istället för registreringsnummer?

Nej, LEI är internationellt medan registreringsnummer främst används nationellt.

Har kravet på att ha kod redan införts?

Ja, lagen började gälla 3:e januari 2018. Sedan dess finns alltså detta krav på samtliga juridiska personer. Detta förutsatt att de bedriver värdepappershandel.

Varför kräver bankerna att jag anger min kod?

Det är investeringsleverantörerna som har ansvar att tillhandahålla informationen till gällande myndigheter. Därmed behöver även banker och exempelvis värdepappershandlare kräva in LEI-kod från sina kunder för att acceptera handel.

Vilka utfärdar dessa koder?

De som utfärdar dessa koder heter LOU. Det är en förkortning för Local Operating Units vilket alltså är lokala företag (både statliga och privata) som är registrerade för att få utföra denna tjänst. Det är viktigt att man som kund kontrollerar att det är ett registrerat företag eftersom det annars finns risk för bedrägerier.

Alla företag som har rätten att ge LEI-koder hittas i en lista hos GLEIF. Organisationen GLEIF är huvudansvarig för kodsystemet kring LEI och har även ansvar att övervaka samt kontrollera LOU.

Vad kan man utläsa av koden?

Kodens första fyra siffor anger vilken LOU som gett ut koden. Därefter kommer två nollor som inte har någon specifik funktion utöver att göra det lättare att se kodstrukturen. Sedan kommer själva identifieringskoden som är knuten till ett specifikt företag. Därefter kommer sedan fyra kontrollsiffor som räknas ut utifrån hur resterande kod är uppbyggd. På detta sätt skapas en säkerhet att man inte anger en felaktig kod.

Vad kostar det?

Det som avgör priset är för hur många år som anmälan ska gälla samt om det är nyanmälan eller förlängning. Ett år kan kosta 700 kr medan tre år kostar 1800 kr. Därmed ges rabatt på 300 kr mot om man tecknat år för år. Priset för fem år kan vara 2750 kr.

(Prisexempel från en LOU som är aktiv mot svenska marknaden)

Hur får jag en LEI-kod?

Det finns flera företag som ger ut LEI-koder. Dessa är registrerade av GLEIF. Kontrollera att företaget finns med på deras lista innan ansökan sker. Enklast är att ansöka via hemsidan där man fyller i uppgifter kring den juridiska personen. Inom ett eller ett par dygn kommer sedan koden.

Du hittar ännu fler frågor och svar på sv.nordlei.org som är en av de ledande aktörerna inom området.