Överfallslarm i en juvelbutik

Överfallslarm i en juvelbutik

Juvelbutiker bedriver en utsatt verksamhet. Det som säljs är litet i storlek och ofta mycket värdefullt. Således är det inget ovanligt mål för rånare. Det här är givetvis känt för juvelerarna, och som regel är det ganska kraftiga säkerhetsåtgärder som vidtas. Inte bara för att skydda tillgångarna, utan även för att personalen som jobbar i butiken ska känna sig trygg.

Det är till exempel inte ovanligt att dörren till butiken är låst. För att komma in behöver personalen öppna, vilket normalt sker digitalt. Sedan kommer man in i ett tomt utrymme mellan två dörrar, och den andra dörren kan inte öppnas förrän den första och yttersta har gått i lås. Det här är givetvis ett sätt att försvåra rån – att helt enkelt göra det så pass svårt för dem, att det inte är värt det.

Något annat som ofta finns är överfallslarm. Framförallt är det en trygghet för personalen som arbetar i den utsatta miljö som en juvelbutik ofta är. Det här kan komma särskilt väl till hands om personal jobbar ensam, oavsett tid på dygnet, eller om butiken har öppet ganska sent. Juveler är helt enkelt stöldbegärliga produkter med höga värden, vilket personalen givetvis känner till. Ett överfallslarm är ett sätt att stävja känslan av otrygghet. Skulle något väl hända, så kan personalen snabbt och diskret ta kontakt med larmcentral, som i sin tur kan kontakta blåljus.

Många larmbolag erbjuder överfallslarm i kombination med kameraövervakning. Det här leder till att ganska många tjuvar kan gripas direkt på plats. Givetvis beror det till stor del på juvelbutikens läge – men ligger den centralt, i närheten av en polisstation till exempel, så kan blåljus ibland finnas på plats bara på några minuter. Enbart ljudet av sirenerna har en avskräckande effekt, vilket gör att rånet kan avbrytas, och värdet som tjuvarna får med sig (om de inte grips) minskar.

Kort sagt så kan ett överfallslarm vara bra ur flera perspektiv, och för en juvelbutik kanske det till och med är ett måste. Förvisso kan det kosta att bättra på säkerheten, men det är nödvändigt, och dessutom något som kan betala tillbaka sig. Till exempel i form av ökad trivsel hos personalen.