Vaccination mot TBE

TBE, fästingburen hjärninflammation, smittar från djur till människor genom fästingar. Smittobärarna är som mest aktiva mellan vår och höst, och gillar fuktiga miljöer med busk- och gräsvegetation. Antalet fall av sjukdomen har ökat i Sverige på senare år. Under 00-talet, har ungefär 200 till 250 människor om året blivit smittade. Enligt Folkhälsomyndigheten, steg dock den siffran till nästan 400 smittade (391) – en ganska kraftig ökning, alltså. Den som bor i ett riskområde (skärgården utanför Stockholm till exempel) rekommenderas vaccination.

Symptom

Symptomen från smittan kan variera ganska kraftigt. Majoriteten får milda symptom, med besvär som går över efter några dagar. Ungefär en tredjedel kan dock få hjärnhinne- eller hjärninflammation. En del får feber samt smärta i muskler och huvud. Dessa symptom kan vara i ett antal dygn, och går över av sig själva. Andra kan uppleva ljusskygghet, yrsel, huvudvärk, hög feber och illamående. Andra symptom kan vara trötthet, problem med att gå samt svårigheter med koncentration och minne. Ca tio procent som insjuknar drabbas av någon form av förlamning som en del i symptomen.

Bra att veta är att det brukar ta mellan ca 7 – 14 dygn från smittotillfället tills dess att den bitne insjuknar. I vissa fall kan det dock dröja upp till en månad.

Var är risken störst att bli smittad?

Störst risk att bli smittad av TBE löper du om du befinner dig i skärgården utanför Stockholm. Den som bor i området, eller vistas mycket där, väljer ofta vaccination för att känna sig tryggare. Ungefär 70 – 80 procent av fallen med TBE kommer från Stockholm, Uppland, Södermanland och mer specifikt kusttrakterna däromkring. Även runt Vänern, Vättern och Ostkusten ned till Kalmar kan vara riskområden.

Åker man utomlands finns det ett antal riskområden. Främst är det Centraleuropa, Lettland, Estland, Litauen, Åland och delar av Ryssland. Dock brukar vaccination endast rekommenderas om man bor eller vistas i riskområden mycket under sommartid.

Minska risken själv

Om du ska vistas i ett riskområde en kortare tid är en vaccination kanske inte värt det. I sådana fall är det viktigt att själv vidta vissa åtgärder. Till exempel:

  • Bär kläder som är heltäckande när du är ute i naturen.
  • Kontrollera kroppen noggrant efter fästingar.
  • Duscha efter du har varit ute. Fästingar som sitter på kroppen, men som ännu inte har bitit, spolas då av.